Contact

Eikendreef 402

5707 BR HELMOND

info@knopperjuridischadvies.nl

Arbeidsrecht

Onder arbeidsrecht verstaan we alle rechtsregels die betrekking hebben op de arbeidsverhouding tussen werkgevers en werknemers in de private en publieke sector.

Het arbeidsrecht is te verdelen in individueel arbeidsovereenkomstenrecht en ontslagrecht. De basis van het arbeidsrecht is de individuele arbeidsovereenkomst. Hieronder wordt de overeenkomst verstaan waarbij de ene partij (de werknemer) zich verbindt in dienst van de andere partij (de werkgever) tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Het arbeidsrecht speelt een rol vanaf het moment dat u een arbeidsrelatie wilt aangaan, bijvoorbeeld bij het opstellen van en vragen over een arbeidsovereenkomst, tot na de beëindiging daarvan.

Tijdens de arbeidsrelatie kunnen vragen ontstaan of onduidelijkheden zijn over de uitleg van de arbeidsovereenkomst. Het kan gaan over:

 • loondoorbetaling;
 • verlof;
 • ziekte;
 • zwangerschap;
 • functioneren;
 • arbeidsduurverkorting.

Belangrijke aspecten bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn onder meer de

 • ontbinding en ontbindingsvergoeding;
 • opzegtermijn;
 • concurrentiebeding;
 • relatiebeding;
 • werkloosheidswet.