Contact

Eikendreef 402

5707 BR HELMOND

info@knopperjuridischadvies.nl

Verbintenissenrecht

Het woord verbintenis betekent gewoonweg overeenkomst oftewel contract. Bijzondere contracten of overeenkomsten zijn die met betrekking tot – bijvoorbeeld -koop, huur of arbeid, maar ook bij de verbouwing van een huis sluit je een contract met een aannemer waarvoor de wet ook enkele bijzondere bepalingen kent.

Naar die bijzondere bepalingen wordt in de eerste plaats gekeken, waarna het algemeen gedeelte van de wet kan voorzien in leemtes, waarvan de ‘redelijkheid en billijkheid’ wel de meest algemene en bekendste is. De redelijkheid en billijkheid is een ‘open norm’, die de rechter de mogelijkheid biedt om de scherpste kantjes van een overeenkomst af te halen, maar dat blijft zeer specifiek en toegespitst op de bijzondere feiten en omstandigheden van het geval.

Dit is om te voorkomen dat de rechtszekerheid (te veel) wordt aangetast. Je moet immers wel kunnen blijven vertrouwen op hetgeen je met een ander overeenkomt (contracteert). Dit geldt overigens al van oudsher waarvoor de Romeinen als term gebruikten ‘Pacta sunt servanda’, oftewel afspraken dienen nagekomen te worden.

Heeft u te maken met één van onderstaande situaties, neemt u dan met contact met me op:

  • incasso problemen bij geleverde producten en diensten;
  • onterechte eisen tot betaling;
  • problemen bij koopovereenkomsten (beantwoordt de zaak wel aan de eisen die je daaraan mag stellen);
  • koop van een woning (verborgen gebreken);
  • tekortkoming (wanprestatie);
  • aansprakelijkheid bij veroorzaakte schade en schadevergoeding.